คอลัมน์ อริยะโลกที่6 : หลวงปู่เอก สิรินธโร วัดรัตนาภิมุข จ.ตรัง

เมื่อ 1 ต.ค. 2560 อ่าน 570 ครั้ง

คอลัมน์ อริยะโลกที่6 : หลวงปู่เอก สิรินธโร วัดรัตนาภิมุข จ.ตรัง

“พระครูสุทธิโสภณ” หรือ “หลวงปู่เอก สิรินธโร” อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนาภิมุข (วัดปากเหมือง) และอดีต เจ้าคณะ อ.นาโยง จ.ตรัง พระเถระชื่อดัง

มีนามเดิมว่า เอก ทองหนัน เกิดเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2459 บ้านเดิมอยู่ที่หมู่ 6 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

อุปสมบทที่วัดพระพุทธ สิหิงค์ อ.นาโยง เมื่อปี 2479 มีพระครูสถิตสารคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนาภิมุข เป็นพระอุปัชฌาย์ พระหนู ธัมมสโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระหล้อม ธัมมโชโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวัดและชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า งานสำคัญในขั้นต้นคือ การริเริ่มจัดตั้ง “มูลนิธิสุทธิโสภณ” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชน บำรุงการศึกษาปริยัติธรรม และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ด้านการศึกษา จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมกับริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบล คือโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข (สรม.) และยังจัดหาทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ริเริ่มจัดตั้งและอำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดรัตนาภิมุข

สำหรับผลงานด้านสาธารณสุข คือ การจัดทำโครงการน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้น้ำดิบจากคลองนางน้อยด้านหลังวัด และใช้พื้นที่วัดเป็นสถานที่ผลิต น้ำประปา แล้วแจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้านโดยไม่คิดค่าตอบแทน ภายหลังเมื่อมีการใช้น้ำมากขึ้นจึงต้องจัดเก็บค่าน้ำ แล้วขุดบ่อบาดาลขยายการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในเขตหมู่ที่ 3

อีกทั้งยังเป็นนักอนุรักษ์ที่มีสายตากว้างไกล มองเห็นคุณค่าของต้นไม้เก่าแก่ จึงร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันดูแลสวนป่าไม้ยาง 2 แห่ง คือ ที่วัดรัตนาภิมุข และที่ริมถนนสายนาโยง-ย่านตาขาว

ในขณะที่ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่านได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ และส่งเสริมเผยแพร่ การละเล่นตามประเพณีพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง มโนราห์ เป็นต้น


เลือกภาษาที่ท่านต้องการ