คอลัมน์ อริยะโลกที่6 : หลวงพ่อดอกไม้ ปทุมรตโน พระเกจิวัดดอนเจดีย์ เมืองกาญจน์

เมื่อ 1 ต.ค. 2560 อ่าน 336 ครั้ง

คอลัมน์ อริยะโลกที่6 : หลวงพ่อดอกไม้ ปทุมรตโน พระเกจิวัดดอนเจดีย์ เมืองกาญจน์

“พระครูวัตตสารโสภณ” หรือ “หลวงพ่อดอกไม้ ปทุมรตโน” พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดดอนเจดีย์ ที่ชาวเมืองกาญจนบุรีให้ความเลื่อมใสศรัทธา

ท่านมีนามเดิมว่า ดอกไม้ ราชจำนงค์ เกิดปลายสมัยรัชกาลที่ 4 ปีพ.ศ.2403 ที่บ้านหนองปริก ซึ่งต่อมาได้ย้ายมาอยู่บ้านหนองขุย ขึ้นอยู่กับหนองสาหร่าย

อุปสมบทเมื่อมีอายุ 21 ปี ได้รับฉายา ปทุมรตโน

ศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนากัมมัฏฐานและสรรพวิชาด้านพุทธาคมแขนงต่างๆ กับ “หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว” จนมีความชำนาญเป็นที่ไว้วางใจ บางครั้งหลวงปู่ยิ้มติดภารกิจไม่สามารถรับนิมนต์ได้ ก็จะมอบให้หลวงพ่อดอกไม้รับกิจนิมนต์แทนเสมอๆ

ก่อนที่หลวงพ่อดอกไม้จะมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์นั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทาราม (วัดหนองขาว) และพระพี่ชายของท่าน คือ พระอาจารย์ด้วง ได้ปกครองวัดดอนเจดีย์อยู่ก่อนแล้ว และเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างพระอุโบสถขึ้น แต่ไม่ทันเสร็จ

ต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระครูวัตตสารโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์และเจ้าคณะแขวงอำเภอพนมทวน

ในสมัยหลวงพ่อดอกไม้ยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้สร้างความเจริญให้กับวัดดอนเจดีย์อย่างมาก และท่านได้อบรมชาวบ้านด้วยธรรมที่เรียบง่าย แต่สามารถทำให้เข้าใจถึงพระธรรมได้อย่างลึกซึ้ง จนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั้งใกล้และไกล


เลือกภาษาที่ท่านต้องการ