พระเครื่องคนดัง : พ.ต.ต.นพเสถียร สิงห์สุขพนธ์ คล้องพระหลวงพ่อโสธร 80 ปี ตร.

เมื่อ 13 พ.ค. 2561 อ่าน 382 ครั้ง

พระเครื่องคนดัง : พ.ต.ต.นพเสถียร สิงห์สุขพนธ์ คล้องพระหลวงพ่อโสธร 80 ปี ตร.

“หากเราเคารพศรัทธา ความเชื่อมั่น ปาฏิหาริย์ก็สามารถเกิดกับบุคคลทุกคนได้ การนับถือพระเราต้องนับถือด้วยจิตใจ คิดดี ทำดี พูดดี และต้องปฏิบัติดีด้วย นั้นเป็นสิ่งที่เป็นเกราะคุ้มกันตัวเราและครอบ ครัวเป็นอย่างดี” เป็นความเชื่อของ “พ.ต.ต.นพเสถียร สิงห์สุขพนธ์” สารวัตรสืบสวน สภ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

มีผลงานการสืบสวนสอบสวนทำสำนวนและร่วมคลี่คลายคดีสำคัญในภาคใต้มากมาย

แม้ภารกิจหน้าที่งานด้านพิทักษ์สันติราษฎร์ จะมีมากมายจนล้นมือ แต่ยามว่างจากหน้าที่การงาน พ.ต.ต.นพเสถียร จะศึกษาพระเครื่องวัตถุมงคล หรือนำกล้องมาส่องพระดูด้วยความชื่นชมเป็นประจำ

“ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนักเรียน ผมก็ให้ความสนใจเรื่องพระเครื่อง ศึกษา อ่านข้อมูล ดูรูปพระเครื่องในหนังสือพระเครื่องเป็นประจำ ตอนเลิกเรียนในช่วงตอนเย็น ก็ผ่านวัดและหากพบแผงพระ ก็จะไม่พลาดเข้าไปเดินดูด้วยความเพลิดเพลิน”

ครั้นพอเติบโตเป็นหนุ่ม ได้รู้จักกับผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่องหลายท่าน ศึกษาจนมีความรู้เรื่องพระเครื่องพอประมาณ ศึกษาตามหนังสือและดูจากเว็บไซต์พระเครื่อง แต่ไม่เช่าซื้อบูชา ได้มาก็แจกจ่ายให้เพื่อนฝูงบ้างตามโอกาสถือว่าแบ่งความดี

“ตำรวจเป็นอาชีพที่ต้องตื่นตัวและมีความเสี่ยงอยู่ทุกขณะ ทำให้ต้องไขว่คว้าหาสิ่งยึดเหนี่ยวใจ ซึ่งใจชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ในช่วงของชีวิตนั้น เมื่อทราบว่าที่ใดมีพระอาจารย์หรือเกจิอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติดี ก็จะไปกราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์หรือขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากท่าน”

“เหตุผลหนึ่งที่ชอบสะสมพระเครื่องวัตถุมงคล เนื่องจากมีโอกาสไปรับราชการในพื้นที่ต่างๆ มีโอกาสได้เข้าไปกราบนมัสการจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่อยู่ในพื้นที่ ท่านจะมอบพระเครื่อง พระบูชา ให้มา จึงได้เก็บสะสมไว้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชาที่เคารพนับถือ มอบให้ในวาระโอกาสต่างๆ”

พ.ต.ต.นพเสถียรกล่าวว่า “พระเครื่องที่เก็บสะสมมากพอสมควร แต่ที่ชอบมากและนำมาคล้องแขวนเดี่ยวขึ้นคอ คือ รูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ 80 ปี กรมตำรวจ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มอบให้ผม จึงนำขึ้นคล้องคอติดกาย ตั้งแต่ที่ได้รับมอบมาจนถึงทุกวันนี้ ประกอบกับผมมีความศรัทธาองค์หลวงพ่อพุทธโสธรอยู่แล้ว จึงได้นำมาขึ้นคอ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเอง”

“ตั้งแต่ได้คล้องและบูชาหลวงพ่อโสธรแล้วรู้สึกอบอุ่นใจ เสมือนเป็นเครื่องเตือนและยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระทำแต่ความดี รวมถึงให้เรามีความเมตตาและมีคุณธรรมประจำใจ”

พ.ต.ต.นพเสถียรบอกเล่าต่อว่า การทำงานในชีวิตประจำวันต้องคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ยึดหลัก ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ควบกับหลักคุณธรรมและความมีเมตตาธรรมให้กับประชาชนทุกคนที่มาร้องขอความช่วยเหลืออย่างตรงไปตรงมา โดยการนำหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผสมผสานนำใช้ควบคู่กันกับหลักคุณธรรมและความมีเมตตาธรรม ส่งผลทำให้ประชาชนรักใคร่ ก่อนออกจากบ้านเมื่อนำพระเครื่องหลวงพ่อโสธรคล้องคอ จะกล่าวคำสวดมนต์ด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยคาถาบทสวดอาราธนา

“การมีพระหลวงพ่อโสธรติดตัวส่งผลทำให้เกิดความรอบคอบ มีสติในการปฏิบัติหน้าที่การงาน และนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกคน”

ด้านการทำงาน ยึดหลัก 3 ประการ ประการแรก ยึดความโปร่งใส ประการที่สอง เป็นมิตรกับประชาชน ประการสุดท้าย ให้รู้รักสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ ไม่พูดจาที่ก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกัน

“หากมีพระเครื่องดีและตรงกับใจที่ชอบ พร้อมยึดหลักคุณธรรม มีเมตตาและมีสติ อานุภาพของพระเครื่องกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จะส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง และยังเป็นที่รักใคร่ของลูกน้องอีกด้วย หากใครได้ปฏิบัติตาม ก็จะมีความสุขเช่นเดียวกัน” พ.ต.ต.นพเสถียรกล่าวทิ้งท้าย


เลือกภาษาที่ท่านต้องการ