เปิดตลับพระใหม่ : “เหรียญภัตตาหาร หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา”

เมื่อ 13 พ.ค. 2561 อ่าน 391 ครั้ง

เปิดตลับพระใหม่ : “เหรียญภัตตาหาร หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา”

โครงการบุญ กองทุนภัตตาหาร เพื่อผู้ถือศีลปฏิบัติธรรม เปิดจอง 1 เมษายนนี้ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา  สถานที่ก่อสร้าง พุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยังเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ปัจจุบันมี ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. หรือ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย”  เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา  อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา  ปัจจุบันมีลูกศิษย์จำนวนมาก พุทธศาสนิกชนต่างให้ความเคารพเลื่อมใสทั่วสารทิศ     

ด้วยความเคารพศรัทธาแห่ง ปฎิปทาคำสอน อันน่าเลื่อมใส จากวัตรปฏิบัติ และความตั้งใจ ของ  หลวงพ่อรักษ์ กล่าวคือท่านเป็นประธานจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ เป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐาน แห่งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 13 เรียกได้ว่า หลวงพ่อรักษ์ เป็นทั้งพระนักปฏิบัติ  และพระนักพัฒนาอย่างจริง มีคุณูปการต่อบวรพระพุทธศาสนาและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง  

วัดสุทธาวาสวิปัสสนา เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ 13  และ เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลลาดบัวหลวง   ได้จัดให้มีการ ถือศีลปฏิบัติธรรม สอนกรรมฐานเป็นประจำตลอดทุกวันเสาร์อาทิตย์ ทุกเดือนตลอดทั้งปี 

โครงการถือศีลปฏิบัติธรรมตลอดทุกเดือนทั้งปี  ยึดหลักมหาสติปัฏฐานสูตร ได้สอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน  ขั้นสมถกรรมฐาน จนถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐาน  ขึ้นเป็นลำดับ    ตามวิธีปฏิบัติเจริญกรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรตลอดจนถึงวิธีการเดินจงกรม    เพื่อให้ผู้เข้าปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเป็นเบื้องต้น  เพื่อจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติภายใต้การแนะนำของวิปัสสนาจารย์


เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2546 จวบจนถึงปัจจุบัน ( มาเป็นระยะเวลา 15 ปี )  ซึ่งในแต่ละอาทิตย์ แต่เดือนของการปฏิบัติธรรม ก็จะมีพระสงฆ์สามเณร และ คณะอุบาสก อุบาสิกา และผู้ถือศีล8 นุ่งขาวห่มขาว จากทั่วสารทิศ เดินทางมาปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี 

ทางวัดจึงได้ ดำริ นโยบาย โครงการกองทุนภัตตาหาร”  สำหรับ พระสงฆ์สามเณร และคณะผู้ถือศีลปฏิบัติธรรม นุ่งขาวห่มขาว เพื่อไว้ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานบุญ ดังกล่าว

มอบหมายให้คณะศิษย์ จัดสร้าง เหรียญภัตตาหาร หลวงพ่อรักษ์  เพื่อเป็นสิ่งมงคลที่ระลึกในการร่วมบุญ และ เป็นพระเครื่อง เพื่อสำหรับบุชาติดตัวความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มหายันต์ขลัง เหรียญภัตตาหาร หลวงพ่อรักษ์   ด้านหลัง ประทับยันต์ พระยันต์พระเจ้าเปล่งรัศมี

กำหนดการเปิดจองร่วมบุญ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 และได้รับเมตตา จาก หลวงพ่อรักษ์ ให้ฤกษ์มหามงคล กำหนดการ ประกอบพิธีมังคลาภิเษก วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา  อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์  อนาลโย”  เมตตาเป็นองคืประธานจุดเทียนชัย นั่งปรกอธิษฐานจิต  และมี พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นเจ้าพิธีกรรม ประกอบพิธีบวงสรวงในพิธีมหามังคลาภิเษกครั้งสำคัญนี้

วัตถุประสงค์.เพื่อตั้งกองทุนภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร และ คณะผู้ถือศีลปฏิบัติธรรม วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญ ได้ที่วัด 099-7962464 ,096-4539415เลือกภาษาที่ท่านต้องการ