เปิดตลับพระใหม่ : พระพุทธสิหิงค์-พระกริ่งบรมวงศ์

เมื่อ 13 พ.ค. 2561 อ่าน 365 ครั้ง

เปิดตลับพระใหม่ : พระพุทธสิหิงค์-พระกริ่งบรมวงศ์

วัดบรมวงศ์พุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธสิหิงค์-พระกริ่งบรมวงศ์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน  ได้มีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระพุทธสิหิงค์ และ พระกริ่งบรมวงศ์ ก้นลายเซ็นต์รุ่นแรก และอุดมวลสารมหามงคล พระมหาเป็นหนึ่ง ณ มณฑลพิธี วัดบรมวงศ์ฯ (พระอารามหลวง) จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จุดเทียนชัย พระเกจิชื่อดังร่วมนั่งปรกเสก

พระกริ่งบรมวงศ์รุ่นแรก ของดีจากสำนักวัดบรมวงศ์อิศรวราราม ได้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือการบรรจงสร้างของ พระมหาเป็นหนึ่งสุนทรเมธี(ป.ธ. 9) ผู้มีเจตนาที่จะสืบสานตำนานการสร้างพระกริ่งและมีพิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ โดยนิมนต์สุดยอดพระเกจิมาร่วมพิธีปลุกเสก

พระมหาเป็นหนึ่งจรดเหล็กจารอักขระยันต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ลงบนก้นพระกริ่งนำฤกษ์ ทุ่มเทสรรพวิชาที่ให้เป็นตำนาน  พระกริ่งบรมวงศ์ ก้นลายเซ็นต์  รุ่นแรก ที่ระลึก ร.ศ.236

พระมหาเป็นหนึ่ง สุนทรเมธี  ป.ธ.9 วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต.สวนพริก จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวสำหรับ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองกรุงเก่า เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อ วัดทะเลหญ้า” ตั้งอยู่หมู่บ้านเพนียด ต.บ้านสวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเพชรปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่

สำหรับประวัติ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท ได้รับอิสริยศักดิ์ของพระอารามในอันดับ วรวิหาร ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกริมแม่น้ำป่าสัก ห่างจากชายตลิ่ง 220 เมตรในท้องที่หมู่บ้านเพนียด ตำบลบ้านสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่อาณาเขตวัด 29 ไร่และมีที่นาเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดติดต่อกับวัดเป็นผืนเดียวกันกันอีก 43 ไร่เดิมเป็นวัดราษฎร์มีนามว่า วัดทะเลหญ้า” เพราะตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้าถึงฤดูฝนตกน้ำท่วมตลอดทุกปี

อนึ่งคำว่า ทะเลหญ้า” นี้ อาจจะมาจากคำว่า ทำเลหญ้า” ก็ได้ เป็นวัดโบราณ สร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ได้กลายสภาพเป็นวัดร้างมาเป็นเวลาช้านาน พระอุโบสถ เสนาสนะสงฆ์ และถาวรวัตถุต่างๆพังทลายเสียหายไปทั้งหมด

คงเหลือแต่เนินพระเจดีย์พอเห็นเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นวัดร้างมาก่อนเท่านั้น ด้วยกุศลเจตนาในอันที่จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ถาวรจิรัฏฐิติกาลสืบไป สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ทรงเห็นว่าวัดร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเงียบสงัด สมควรเป็นที่จำพรรษาบำเพ็ญสมณธรรมของสงฆ์ สามเณรสืบไป พระองค์ท่านทรงมีพระปิติโสมนัสเปี่ยมด้วยพระศรัทธาอันแรงกล้า

จึงได้ทรงเริ่มสถาปนาวัดทะเลหญ้าขึ้นใหม่ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช 2418 ในรัชกาลที่5 และได้ถวายเป็นพระอารามหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ทรงสร้างวัดบรมวงศ์เสร็จบริบูรณ์เมื่อพ.ศ. 2418

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พระนามเดิม เจ้าฟ้าชายกลาง (24 เมษายน พ.ศ.2362 – 1 กันยายน พ.ศ. 2429) พระราชโอรสพระองค์กลางใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ประสูติแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี (พระนามเดิม พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงจันทบุรี พระราชธิดาใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทองสุก ซึ่งเป็นพระธิดาใน พระเจ้าอินทวงศ์ แห่งนครเวียงจันทน์)

สนใจสอบถามบูชา พระกริ่งบรมวงศ์” ก้นลายเซ็นต์รุ่นแรก และอุดมวลสารมหามงคล พระมหาเป็นหนึ่ง ได้ที่ ประชาสัมพันธ์  โทร.080-059-2039, 092-264-4151


เลือกภาษาที่ท่านต้องการ