รับทำเว็บไซต์พระเครื่อง ขายสคริปต์เว็บพระเครื่อง | Responsive Html5 Css3 Templates


เงื่อนไขการสั่งซื้อ

เกี่ยวกับการเช่า/จอง และชำระเงิน

 1. หลังจากทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ท่านต้องชำระเงินภายใน 3 วัน (ไม่นับวันหยุด) หากเลยกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ หากท่านทำการชำระเงินเข้ามา และวัตถุมงคลดังกล่าวหมดไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่น และหากต้องการให้โอนเงินคืน จะถูกหักค่าดำเนินการ 100 บาทต่อครั้ง

 2. เมื่อท่านทำการชำระเงินเสร็จแล้ว ต้องแจ้งให้ศูนย์ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • แบบฟอร์มแจ้งชำระเงินหน้าเว็บไซด์ ซึ่งอยู่ในหน้าแรกด้านขวามือ (แจ้งชำระเงิน)

  • โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เบอร์ 02-100-36434 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

  • แฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่เบอร์ 02-100-36434 โดยต้องมีสลิปการชำระเงิน, หมายเลขใบสั่งซื้อ และหมายเลขติดต่อกลับ

  • กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต Online ท่านไม่ต้องแจ้งชำระเงินอีก เพราะเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้อัตโนมัติ

 3. หลังจากแจ้งการชำระเงินแล้ว ท่านต้องทำการตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซด์หน้าแรกขวามือ (ตรวจสอบใบสั่งซื้อ) โดยใบสั่งซื้อต้องมีการเปลี่ยนสถานะภายใน 3 - 5 วัน หากเกินกำหนดดังกล่าวแล้วสถานะยังไม่เปลี่ยนให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วน หากท่านไม่ติดต่อเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวก่อนการปิดรับจองวัตถุมงคลนั้นๆ ทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เกี่ยวกับการรับวัตถุมงคล

 1. หลังจากทางศูนย์ฯ แจ้งกำหนดรับวัตถุมงคลที่แน่นอนแล้ว (มีวันที่ชัดเจนแจ้งใน กำหนดรับวัตถุมงคล) ท่านต้องมารับวัตถุมงคลภายใน 3 เดือน (90วัน) หากเลยกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ฯ หรือทำบุญให้กับทางวัด และทางศูนย์ฯ จะมีสิทธิ์ในวัตถุมงคลดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไปในทันที

 2. กรณีให้ทางศูนย์ฯ จัดส่งวัตถุมงคลทางไปรษณีย์ หลังจากที่ได้รับวัตถุมงคลแล้ว หากวัตถุมงคลมีชำรุดหรือมีปัญหาให้ ติดต่อดำเนินการภายใน 3 วันหลังจากได้รับพัสดุ หากเลยกำหนดดังกล่าวทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 3. กรณีที่ท่านมารับวัตถุมงคลด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ ท่านต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของวัตถุมงคลให้เรียบร้อยก่อนออกจากร้านไป หากท่านไม่ทำการตรวจสอบก่อนออกไป และมาแจ้งภายหลังว่ามีปัญหาทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น