รับทำเว็บไซต์พระเครื่อง ขายสคริปต์เว็บพระเครื่อง | Responsive Html5 Css3 TemplatesHome | E-Shopper


Aboutus ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับการรับวัตถุมงคล

  1. หลังจากทางศูนย์ฯ แจ้งกำหนดรับวัตถุมงคลที่แน่นอนแล้ว (มีวันที่ชัดเจนแจ้งใน กำหนดรับวัตถุมงคล) ท่านต้องมารับวัตถุมงคลภายใน 3 เดือน (90วัน) หากเลยกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ฯ หรือทำบุญให้กับทางวัด และทางศูนย์ฯ จะมีสิทธิ์ในวัตถุมงคลดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไปในทันที

  2. กรณีให้ทางศูนย์ฯ จัดส่งวัตถุมงคลทางไปรษณีย์ หลังจากที่ได้รับวัตถุมงคลแล้ว หากวัตถุมงคลมีชำรุดหรือมีปัญหาให้ ติดต่อดำเนินการภายใน 3 วันหลังจากได้รับพัสดุ หากเลยกำหนดดังกล่าวทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  3. กรณีที่ท่านมารับวัตถุมงคลด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ ท่านต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของวัตถุมงคลให้เรียบร้อยก่อนออกจากร้านไป หากท่านไม่ทำการตรวจสอบก่อนออกไป และมาแจ้งภายหลังว่ามีปัญหาทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น